MediaKing.pl

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych:
MediaKing.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych (w tym również adresów e-mail) Klientów sklepu podanych przy składaniu zamówienia on-line zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych.


Gromadzenie danych osobowych:
MediaKing.pl posiada bazę informacji o swoich Klientach. Ich podanie jest dobrowolne i niezbędne do realizacji zamówień. Takimi danymi są imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, mailowe oraz numer telefonu osoby  fizycznej, a także w przypadku zamówienia złożonego przez firmę dane niezbędne do wystawienia dokumentu Faktury Vat.


Wiadomości
Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości (newsletter) osobom, których dane kontaktowe uzyskaliśmy dzięki złożeniu zamówienia w sklepie internetowym MediaKing.pl. Pod tym określeniem rozumiemy  informacje o nowych produktach w sklepie internetowym.

Prawa autorskie
Wszelkie opisy, dane techniczne oraz zdjęcia umieszczone na witrynie MediaKing.pl są własnością firmy MediaKing.pl, a więc są chronione prawem autorskim, w szczególności przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) i ich używanie jest łamaniem prawa polskiego.


MediaKing.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności za wyjątkiem punktu traktującego o ochronie danych osobowych, który w trosce o bezpieczeństwo danych Klientów nie będzie podlegał zmianom.