MediaKing.pl

Gwarancja

Firma MediaKing udziela gwarancji na dystrybuowany sprzęt komputerowy. Wyjątek stanowią niektóre  podzespoły, na które obowiązuje rękojmia.

Każdy produkt ma określony czas gwarancji w opisie produktu. Dowód zakupu stanowi podstawę do przyjęcia towaru na serwis.

Proszę pamiętać, że prawa gwarancyjne posiada wyłącznie bezpośredni nabywca sprzętu. Dalsze zbycie sprzętu nie powoduje  przeniesienia praw gwarancyjnych na kolejnego nabywcę.

Gwarantuje się sprawne działanie podzespołów oraz innych rzeczy będących przedmiotem sprzedaży. Firma nie ponosi  odpowiedzialności za wady ukryte Sprzętu.

Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte  bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty uznania zasadności reklamacji. W  przypadku konieczności wysłania sprzętu do specjalistycznych serwisów okres  naprawy może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.

Zgłoszenia reklamacyjne oraz serwisowe prosimy  kierować na maila rma@mediaking.pl w celu uzyskania numeru RMA, niezbędnego do przyjęcia sprzętu na nasz serwis.

Z wyrazami szacunku
Dział serwisu MediaKing.pl