MediaKing.pl

Regulamin sklepu.


1. Firmą prowadzącą sklep komputerowy MediaKing.pl jest firma Global Cristobal Krzysztof Guzikowski z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Brzeskiej 1 o numerze NIP: 782-228-61-15, Regon: 301699866 zwana dalej Sklepem. Klientem jest osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadającą zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań, oraz nabywania praw.
 
2. Poprzez każdorazowe zarejestrowanie (podanie danych) lub zalogowanie się do Sklepu Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, wprowadzenie do bazy danych MediaKing.pl i korzystanie z nich wyłącznie w celu realizacji zamówień, chyba że Klient rejestrując się, wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). 

3. Sprzedawane przez nas towary są nowe oraz legalnie wprowadzone do obrotu na rynku polskim.

4. Ceny podane na stronie są wartościami brutto, zawierają podatek VAT. Każdy Klient uzyska dowód zakupu tj. paragon lub fakturę Vat.

5. Gwarancją na towary, które je posiadają jest dowód zakupu zawierający określenie "GW" np. GW24 oznacza, że na towar jest 24 miesięczna gwarancja.

6. Procedura składania, weryfikacji i obsługi zamówień:

1) Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Realizowane one są zgodnie z kolejnością     zaksięgowania wpłat.
2) Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie i złożenie formularza zamówienia.
3) Kupujący zobowiązany jest do podania aktywnego adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie złożonego zamówienia.
4) Po otrzymaniu formularza zamówienia Sklep wysyła do Klienta e-mail zawierający specyfikację zamówienia.
5) Po otrzymaniu zamówienia Sklep przekazuje zamówienie do realizacji, co jest równoznaczne z zawarciem umowy Sprzedaży. 
6) W przypadku, gdy skontaktowanie się z Klientem z przyczyn od niego niezależnych jest niemożliwe, termin potwierdzenia zamówienia zostaje     przesunięty, jednakże nie dłużej niż o 7 dni. 
7) Jeżeli procedura weryfikacji i potwierdzania nie jest możliwa z przyczyn niezależnych od Sklepu w ciągu 14 dni, złożone zamówienie zostanie     anulowane. 
8) Sprzedawany przez nas towar jest na zamówienie. Global Cristobal zastrzega sobie prawo do ewentualnej niedostępności towaru oferowanego na     witrynie www. W takim przypadku przedstawiciel Sklepu zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Klienta o zaistniałej sytuacji drogą telefoniczną, bądź elektroniczną. 

7. Warunki dostawy:

  

1) Towar zamówiony w sklepie internetowym www.MediaKing.pl dostarczany jest za pośrednictwem firmy spedycyjnej UPS. Koszt dostawy zależny jest od wagi zamówionych produktów.    
2) W przypadku zamówień składających się z kilku produktów, a mających zostać dostarczonych jedną przesyłką, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Obsługującego ostatniego elementu danego zamówienia.
3) Na czas otrzymania przesyłki składają się: czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, pakowanie paczki) oraz czas dostawy, zależny od wybranego sposobu doręczenia przesyłki.
4) Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany sprzęt i o ewentualnych usterkach, bądź niezgodności z dokumentem zakupu, niezwłocznie poinformować sprzedawcę. W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu, kupujący zobowiązany jest spisać w obecności kuriera firmy spedycyjnej protokół szkody, który jest niezbędny do złożenia reklamacji.

8. Opisy i zdjęcia produktów są własnością Global Cristobal Krzysztof Guzikowski. Z przyczyn niezależnych od sprzedającego, nie gwarantujemy, iż publikowane dane techniczne nie zawierają błędów lub uchybień. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem. Fotografie produktów są zdjęciami poglądowymi, dlatego też mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu (np. inny odcień na monitorze).

9. Przy wybraniu opcji przedpłata na konto - płatności za towar należy dokonać w formie przedpłaty na rachunek bankowy, po potwierdzeniu dostępności towaru w terminie maksymalnie do 14 dni kalendarzowych. Przy braku wpłaty oraz braku kontaktu z klientem po tym terminie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

10. Sprzęt widoczny w sklepie MediaKing.pl jest sprowadzany na zamówienie pod klienta.

11. Procedura reklamacji

    

1) Jeśli towar zakupiony posiada wady bądź ulegnie uszkodzeniu podlegającemu gwarancji (gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych) należy go odesłać na adres serwisu RMA przy ulicy Magnoliowej 9 w Poznaniu dowolną firmą spedycyjną bądź Pocztą Polską, na koszt własny z zachowaniem poniższych zasad.
2) Aby wysłać sprzęt w ramach reklamacji klient jest zobowiązany do wypełnienia zgłoszenia reklamacyjnego ZAKŁADKA - „Serwis" znajdująca się na witrynie sklepu www.MediaKing.pl. Zostanie nadany numer reklamacji – tzw. numer RMA. Paczki nieoznaczone tym numerem nie będą przyjmowane do serwisu - wrócą do klienta, który będzie zmuszony opłacić koszty transportu w obie strony.
3) W przypadku, gdy numer RMA nie zostanie przydzielony automatycznie, zostanie on nadany do 24 godzin (z pominięciem sobót, niedziel i dni świątecznych).
4) W mailu zwrotnym, znajdować się będą dane z numerem RMA, danymi adresowymi serwisu, zawartością, która powinna zostać umieszczona w przesyłce. Prosimy numer RMA umieścić na liście przewozowym w polu UWAGI, lub w widocznym miejscu na zewnątrz paczki.
5) Sprzęt powinien zawierać oryginalne opakowanie, umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu.
6) Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firma spedycyjną.
7) Sprzęt prosimy przysyłać kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na jego funkcjonalność, lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego działania sprzętu.
8) Do sprzętu należy dołączyć opis uszkodzeń wraz z informacją, kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki powinien być jak najbardziej dokładny. Umożliwi to szybszą diagnozę usterki i realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania (z tytułu gwarancji lub niezgodność towaru z umową).
9) Prosimy o dołączenie skanu/kopi faktury zakupu do reklamowanego sprzętu. W przypadku braku dokumentu świadczącego o jego zakupie w firmie Global Cristobal Krzysztof Guzikowski, sprzęt nie będzie przyjmowany do dalszych działań reklamacyjnych.
10) Jeżeli sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny i firma nie wykryła usterki serwis pobierze opłatę za diagnostykę i koszty przesyłki zwrotnej.

12. Postanowienia końcowe:

    

1) Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2) Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
3) Powyższy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.MediaKing.pl i obowiązuje przez czas nieokreślony.
4) Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany treści regulaminu. O zmianach zobowiązuje się poinformować swoich subskrybentów drogą mailową.
5) Użyte na stronie loga producentów są ich własnością i są podane jedynie w celach informacyjnych.